Kvalita

CertifikátPolitika integrovaného systému řízení

Pro rozvoj systému managementu kvality, systému environmentálního managementu a systému bezpečnosti a ochraně zdraví při práci bylo vedením společnosti v souladu s firemní strategií rozhodnuto přijmout následující principy a zásady integrovaného systému řízení (ISŘ):

Základní orientace společnosti

 • Dosáhnout toho, aby se společnost stala vyhledávaným výrobcem a dodavatelem spojovacího materiálu pro nejširší okruh jak tuzemských, tak i zahraničních zákazníků,
 • u svých zákazníků vytvořit pocit jistoty v otázce kvality a včasnosti dodávek výrobků a služeb, při zajištění postupů a procesů šetrných k životnímu prostředí a důsledných při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • trvale vytvářet podmínky pro další rozvoj samotné společnosti.

Závazek vedení

 • Vedení společnosti se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001, to je s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících kvalitu produktu, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti,
 • vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, rozvoj a zlepšování systému managementu kvality, systému environmentálního managementu a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • vedení společnosti se zavazuje zvyšovat povědomí zaměstnanců a informovanost dalších zainteresovaných stran s Politikou ISŘ a jejími zásadami a systematicky zlepšovat efektivnost celého integrovaného systému řízení,
 • trvalým cílem je zajišťování souladu s požadavky právních předpisů a jiných požadavků platných pro oblast životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na preventivní  přístup k této problematice,
 • trvalým cílem je neustálé zlepšování systému managementu kvality, systému environmentálního managementu a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • trvalým cílem je rozvíjet spolupráci se subdodavateli na tvorbě kvality poskytovaných produktů, dodržování systému životního prostředí a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požadovat po dodavatelích materiálů, výrobků a prací i ostatních služeb, aby respektovali při spolupráci s námi obdobné zásady šetrného postoje k životnímu prostředí a k ochraně bezpečnosti a zdraví při práci,
 • trvalým cílem je vzdělávat a vychovávat své zaměstnance k praktickému naplňování této politiky.

Závazek zaměstnanců

 • Trvalým závazkem celé společnosti je, v rámci technických i ekonomických možností, minimalizovat vznik odpadů a emisí, a rovněž zpřísněním kontroly materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabránit  plýtvání surovinami a energiemi,
 • trvalým závazkem celé společnosti je důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů zaměstnanci minimalizovat vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Politika ISŘ je vedením pravidelně přezkoumávána z hlediska vhodnosti a souladu s dlouhodobou firemní strategií, požadavky zainteresovaných stran, mezinárodními normami ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 a specifikací OHSAS 18001.

Obsah této Politiky ISŘ vytváří rámec pro stanovení a přezkoumání cílů a cílových hodnot ISŘ a je stěžejním dokumentem pro nasměrování dalšího vývoje firemních procesů.

 

Jiří Němčík
Ředitel společnosti

Již 20 let s Vámi

Pohybujeme se na trhu již 20 let. Od roku 2008 jsme také držiteli certifikátu jakosti ISO 9001.

Novinky

Hala Ostrava

Pomalu ale jistě se zabydlujeme, hala je nyní náležitě označena naším logem po re-designu.

Číst více

Prodej VW Crafter

VW crafter 120kw, 2.5Tdi, manuální převodovka šesti rychlostí, druhý majitel, počet míst k sezení 3, polohovatelná sedačka řidiče, odpružená sedačka řidiče, klimatizace, uzávěrka diferenciálu, rádio, el. stahování oken, centrální zamykání, Nákladová plocha pro tři EUR palety, tažné zařízení, nákladn…

Číst více

Již brzy v novém

V průběhu měsíce července proběhne stěhování do naší nově vybudované haly v Ostravě Kunčičích na ulici Frýdecké.

Nová hala Sariv - Němčík

Číst více